Please choose!

 

Paintings

 

Photography

Undi, Mariska (1877 - 1959)

Hunor and Magor (Hunting for the Miraculous Deer), 1920s

For this work of art, we provide certificate of origin!

Do you have a Undi, Mariska painting?

Please request free evaluation, even for a complete heritage. We would be happy to purchase your artwork similar to this, or sell it at an auction or provide it for sale at our web gallery.

How does the webshop operate?

118x151 cm
Gobelin
Signed lower right: SUM

14 760 000 Ft  
38 054 EUR / 41 266 USD / 37 510 CHF

Are you interested in this work of art?

- Call us:

Show Phone number
- or:
Write to us

Fields marked with * are required

Cancel

Themes:  Rider Hungarian History

Subject :  Life

Exhibited: A művészet szintézise. Az otthontól a monumentális terekig, Iparművészeti Múzeum, 2001 (kat. 289., Hunor és Magyar)

Reproduced: Őriné Nagy Cecília . A gödöllői szőnyeg száz éve. Gödöllői Városi Múzeum, 2007. 136. 207. kép, Undi Flóra – Gellér Katalin: Undi Mariska családja és művészete – Az Undi-lányok. Püski, Budapest, 2014, 49.

 • Biggest Hungarian painting collection
  More than 100.000 Hungarian works of art

 • We provide certificate work of origin for every purchased work of art
  We provide certificate work of origin for every purchased work of art

 • Personal viewing in the gallery
  After making an appointment in the Kieselbach Gallery in Budapest

 • Free painting valuation
  Free painting valuation

Study

Irodalom

A gödöllői művésztelep, 1901–1920. Szerk.: Gellér Katalin – G. Merva Mária – Nagy Cecília, Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő, 2003

 

Hunor és Magor

Rég várt módon megmozdult egy családi gyűjtemény és benne a gödöllői szecessziós műhely egyik féltve őrzött, jól ismert remeke, Undi Mariska Hunor és Magyar című, kézzel szőtt kárpitja. Két nomád viseletbe öltözött lovas vágtat a naplementében úszó folyóparton. Feszített íjukat a túlparton szökellő gímszarvasra szegezik, egyikük tegeze már üres, a másiké félig tele. A klasszikus gobelinművészet örökségét hordozó, nagy méretű műtárgyritkaság az őshaza megtalálásának archaikus eredetmítoszát, a csodaszarvas űzését ábrázolja. A két daliás nomád hős, Hunor és Magor megjelenítése magán viseli a 20. század eleji magyar népművészeti gyűjtések és a belső-ázsiai kultúrtörténeti kutatások nyomait. Kengyelbe bújtatott nemezcsizmák, mintás lótakarók, keleties tollas süvegek és gyönyörű kelmék – az egyik köntös lángoló vörös, zöld szegéllyel és fehér béléssel (Magor), a másik zöld-narancs-kék-sárga farkasfogas mintával díszített (Hunor).

Ősi motívumkincs

A kárpit alján a népies festett ládákról is ismert tulipánok láthatók hullámzó mező formájában, a visszacsapó íjak és a lószerszámok díszes fémveretei követik a honfoglaláskori sírokban talált leleteket. Rojtok, fémrátétek, csüngők, csobolyók, övbe tűzött kések és a lovas után kúszó készségtartó tarsoly. Precíz, dekoratív történeti vízió egy mitikus pillanatról. A magyarság eredetmondájának első fejezetét megörökítő jelenetet bordűr keretezi, elvont virágmotívumokkal és életfával díszítve. (Szimmetrikus formakincse hasonló azokhoz a példákhoz, amelyek Makovecz Imre érett építészetét ihlették.) Kézai Simon 13. századi krónikája, a Gesta Hungarorum történetei között maradt fenn az a híres monda, mely szerint a Hunor és Magor nevű testvérpár egy szarvast űzve talált rá az őshazára. A mitikus ősapáktól származtak utána Szkítia nomád népei, a hunok és a magyarok. (Ez az eredetmonda a Képes krónikában is olvasható, forrása egy már megsemmisült, 11. századi ősgeszta.) Ezt a fontos nemzeti témát dolgozza fel Undi Mariska a 20. század elején.

A népies szecesszió művésze

Undi Mariska a népies magyar szecesszió kiemelkedő képviselője, aki festményei mellett tervezett bútorokat, falképeket és kárpitokat is. Springholtz Máriaként született szegény családban Győrben. (Németes családnevét nagyanyja után változtatta az ősi magyar névként csengő Undira.) Székely Bertalannál tanult a pesti Mintarajztanodában, majd Párizsban és Londonban. Az angol Art Nouveau és az Art and Crafts mozgalom lelkes híveként találta meg az utat a gödöllői művésztelephez. Gyűjtötte a népi mintákat, több könyve jelent meg saját kollekciójáról és a hímzési technikákról. A tízes években már jelentős megrendelésekhez jutott, freskókat készített egy népszálló és egy kórház számára, egyik pasztell arcképét pedig megvásárolta a Szépművészeti Múzeum. 1922-ben saját szövő- és hímzőműhelyt alapított Magna Ungaria néven. A gödöllői művésztelephez kötődve, de önállóan dolgozott.

Múzeumi ritkaság

A magyar mítosz hőseinek, eseményeinek feldolgozása a gödöllői művészek kiemelt témája volt. A csodaszarvas vadászatát közülük először Körösfői-Kriesch Aladár jelenítette meg, majd Nagy Sándor a veszprémi színház homlokzati sgraffitóján (1908). Undi Mariska a legendát kisebb változtatásokkal többször is feldolgozta, először 1905 környékén. Ugyanakkor ismerjük ennek a témának későbbi variációit is a húszas évekből, amikor Undi – már saját szövőműhelyt alapítva – visszanyúlt saját korábbi motívumaihoz. Ekkor készültek a Magyar eredetmonda címet viselő színes témavariációk (Magyar Nemzeti Galéria), valamint a Gödöllői Városi Múzeumban őrzött vázlatrajzok és feltehetően a most vizsgált mű is. A szőttes a magyar szecesszió képzőművészetének reprezentatív alkotása, a modern hazai kárpitművészetnek a család környezetében megőrzött ritka kincse.

Similar works of art

We are looking for high quality works of the selected artists for immediate purchase.

Details

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay informed about upcoming auctions, exhibitions, and newly arrived works of art.