Please choose!

 

Paintings

 

Photography

Modern Magyar Festészet 1892-1919(SZÉP MAGYAR KÖNYV 2003 DÍJ)

edited by: Kieselbach Tamás

ISBN: 963 212 436 7

Publisher:  Kieselbach Tamás

Publication: Budapest

Ez a könyv végre teljességében, kompromisszumok nélkül, kiváló minőségű és páratlanul bőséges fotóanyaggal mutatja be a modern magyar festészet közel száz esztendejét. A kétkötetes mű első része 1892-től 1919-ig kalauzolja el olvasóit. Kieselbach Tamás műkereskedő, gyűjtő és művészettörténész, a könyv szerkesztője és kiadója minden bizonnyal soha vissza nem térő alkalmat ragadott meg, mikor munkatársaival e nagy, összefoglaló munka létrehozásába belekezdett. A magyar magángyűjtemények jelentős része ugyanis - ellentétben a világ nyugati felével -, az elmúlt másfél évtized nagy társadalmi átalakulásának következtében folyamatos mozgásban és fejlődésben van, így legtöbbje jól ismert a neves műkereskedő és műgyűjtő számára. Ennek eredményeként soha nem látott bőségű forrásból, 61 múzeum, 146 jelentős magángyűjtemény műtárgyállományából, valamint az elmúlt egy-másfél évtized műkereskedelmi forgalmából, összesen mintegy 60-70 ezer műalkotásából válogathatta ki Kieselbach Tamás az egyes kötetekbe kerülő közel ezer-ezer festményt. Ily módon nem csupán számos, még reprodukálatlan, "rejtőzködő" remekmű kerül most először bemutatásra, de a képek újszerű - széles rálátásról és független értékítéletről tanúskodó - szerkesztése révén eddig ismeretlen műtörténeti összefüggésekre is fény derül. A bemutatott műalkotások mélyebb megértését, az egyes művészek és irányzatok alaposabb megismerését a legjelesebb magyar művészettörténészek által írt tanulmányok segítik elő.
Az invenciózus válogatás, a kiváló reprodukciók, a magas színvonalú tervezői és nyomdai munka láttán minden túlzás nélkül kijelenthetjük: e könyv lapjain a modern magyar festészet történetének legszebb, legizgalmasabb olvasata bontakozik ki.

We are looking for high quality works of the selected artists for immediate purchase.

Details

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay informed about upcoming auctions, exhibitions, and newly arrived works of art.

Step-by-step

We are making Hungarian painting world famous!