Kérjük válasszon!

 

Festmények

 

Fotográfia

Alapvető irodalom

Schams 1821: Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern.Pest, 1821

Schams 1822: Schams, Franz: Vollständige Beschreibung des königl. freyen Haupt Stadt Ofen in Ungern. Buda, 1822

Thiele 1833: J. C. von Thiele: Das Königreich Ungarn. 5. kötet, Kassa, 1833

Hunfalvy – Rohbock 1856-64: Hunfalvy János – Rohbock Lajos: Magyarország és Erdély eredeti képekben. 3 kötet, Darmstadt, 1856-64

Wurzbach 1856-91: Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich.60 kötet, Bécs, 1856-91

Pallas 1893-1900: A Pallas Nagy Lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája. 18 kötet, Budapest, 1893-1900

Borovszky 1896-1914: Borovszky Samu és mások (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. 26 kötet, Budapest, 1896-1914

Czobor – Szalay 1897-1903: Czobor Béla – Szalay Imre: Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. 2 kötet, Budapest – Bécs, 1897-1903

Szana 1899: Szana Tamás: Egy amateur naplójából. Budapest, 1899

Szalay 1902: Szalay Imre és mások: A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene. Alapításának századik évfordulója alkalmából. Budapest, 1902

Ráth 1902-12: Ráth György (szerk.): Az iparművészet könyve. 3 kötet, Budapest, 1902-12

Ernszt 1910: Ernszt Lajos: A magyar történeti festészet. Budapest, 1910

Révai 1911-35: Révai Nagy Lexikona. 21 kötet, Budapest, 1911-35

Almanach 1912: Déry Béla – Bányász László – Margitay Ernő (szerk.): A Nemzeti Szalon almanachja (Képzőművészeti Lexikon). Budapest, 1912

Dalmady 1915: Dalmady Sándor: A Műbarátok Köre irodalmi és művészeti egyesület huszonöt éves története (1890-1914). Budapest, 1915

Meller 1915: Meller Simon: Az Esterházy képtár története. Budapest, 1915

Siklóssy 1919: Siklóssy László: Műkincseink vándorútja Bécsbe. Budapest, 1919

Mihályi 1923: Mihályi Ernő: Pannonhalma részletes kalauza. Budapest, 1923

ML 1926: Éber László (szerk.): Művészeti Lexikon. Budapest, 1926

Entz 1937: Entz Géza: A magyar műgyűjtés történetének vázlata 1850-ig. Budapest, 1937

Bíró 1943: Bíró József: Erdélyi kastélyok. Budapest, é. n. (1943)

Genthon 1948: Genthon István (szerk.): Esztergom műemlékei I. rész: múzeumok, kincstár, könyvtár. Budapest, 1948

Dercsényi 1956: Dercsényi Dezső (szerk.): Sopron és környéke műemlékei. 2. kiadás, Budapest, 1956

Pogány – Bacher 1956: Pogány Ö. Gábor – Bacher Béla (szerk.): A Szépművészeti Múzeum 1906-1956. Budapest, 1956

Rippl-Rónai 1957: Rippl-Rónai József emlékezései / Beck Ö. Fülöp emlékezései. Budapest, 1957

Csatkai 1958: Csatkai Endre: A soproni műgyűjtés története. Budapest, 1958 Herman 1958: Herman Lipót: A művészasztal. Budapest, 1958

Péczely 1958: Péczely Piroska: A keszthelyi Festetics kastély és belső berendezése. Budapest, 1958

Pataki 1960: Pataki Dénes: A magyar rajzművészet. Budapest, 1960

Pogány 1962: Pogány Frigyes (szerk.): Budapest műemlékei II. Budapest, 1962

Péczely 1964: Péczely Piroska: A keszthelyi Festetics-kastély. Budapest, 1964

ML 1965-1968: Zádor Anna – Genthon István (főszerk.): Művészeti Lexikon. 4 kötet, Budapest, 1965-1968

Bernáth 1967: Bernáth Aurél: A Múzsa udvarában. Budapest, 1967

Gerelyes 1967: Gerelyes Ede: A magyar múzeumügy a két forradalom időszakában (1918-1919).Budapest, 1967

Géber 1970: Géber Antal: Magyar gyűjtők. Kézirat, szerk. Tóth Melinda. H. n., 1970

Dercsényi – Voit 1972: Dercsényi Dezső – Voit Pál (szerk.): Heves megye műemlékei II. Budapest, 1972

Kresz – Szabolcsi 1973: Kresz Mária – Szabolcsi Gertrúd (szerk.): A népművészet felfedezése. Tanulmányok a népművészetről és az iparművészetről 1875-1899. Budapest, 1973

Héjjné 1975: Héjjné Détári Angéla: A fraknói Esterházy-kincstár a történeti források tükrében. In: Galavics Géza (szerk.): Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Budapest, 1975, 473-549. o.

Dankó 1977: Dankó Imre: A Dériek, a Déri-gyűjtemények. Debrecen, 1977

Haulisch 1977: Haulisch Lenke: A szentendrei festészet kialakulása, története és stílusa 1945-ig.Budapest, 1977

Balogh 1978: Balogh István: A debreceni református kollégium gyűjteményeinek keletkezése. In: Zádor Anna – Szabolcsi Hedvig (szerk.): Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok.Budapest, 1978, 585-610. o.

Sinkó 1978: Sinkó Katalin: Adatok a magyar műgyűjtés történetéhez. In: Zádor Anna – Szabolcsi Hedvig (szerk.): Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok Budapest, 1978, 545-552. o.

Szabadi 1979: Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete. Festészet, grafika, szobrászat.Budapest, 1979

Berkó – Fehér 1980: Berkó Pál – Fehér Béla: Ki mit gyűjt? Budapest, 1980

Szíj 1980: Szíj Rezső (szerk.): A műgyűjtésről. Válogatott cikkgyűjtemény. Budapest, 1980

Zsolnay 1980: Zsolnay Teréz – M. Zsolnay Margit – Sikota Győző: Zsolnay. A gyár és a család története. 3. kiadás, Budapest, 1980

Lyka 1981: Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Magyar művészet 1800-1850. 3. kiadás, Budapest, 1981

Szabó 1981: Szabó Júlia: A magyar aktivizmus művészete 1915-1927. Budapest, 1981

Szíj 1981: Szíj Rezső (szerk.): Művészetbarátok könyve 1981. Budapest, 1981

Lyka 1982/a: Lyka Károly: Nemzeti romantika. Magyar művészet 1850-1867. 2. kiadás, Budapest, 1982

Lyka 1982/b: Lyka Károly: Közönség és művészet a századvégen. Magyar művészet 1867- 1896. 2. kiadás, Budapest, 1982

Csatkai 1983: Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek. Az 1925-ös disszertáció kiadását szerkesztette Galavics Géza. Budapest, 1983

Szíj 1983: Szíj Rezső (szerk.): Művészetbarátok könyve 1982-83. Budapest, 1983

Kontha 1985: Kontha Sándor (szerk.): Magyar Művészet 1919-1945. 2 kötet, Budapest, 1985

Fehérváry – Ratimorsky – Trugly 1986: Fehérváry Magda – Ratimorsky Piroska – Trugly Piroska: A komáromi múzeum száz éve. Új Mindenes Gyűjtemény 5. Pozsony, 1986

Fehérvári 1987: Fehérvári Géza: Az iszlám művészet története. Budapest, 1987

Gellér – Keserü 1987: Gellér Katalin – Keserü Katalin: A gödöllői művésztelep. Budapest, 1987

Szilágyi 1987: Szilágyi János György: Legbölcsebb az idő. Antik vázák hamisítványai. Budapest, 1987

P. Szűcs 1987: P. Szűcs Julianna: A római iskola. Budapest, 1987

Bayer – Németh 1988: Bayer Ilona – Németh Andrea: Fészek. Művészek – otthonok. Budapest, 1988

Merk 1989: Merk Zsuzsa (szerk.): Emlékkönyv a bajai múzeum 50 éves évfordulójára (1937-1987).Baja, 1989

Selmeczi Kovács – Szabó 1989: Selmeczi Kovács Attila – Szabó László (szerk.): Néprajz a magyar múzeumokban. Budapest – Szolnok, 1989

G. Győrffy 1991: G. Győrffy Katalin: Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon. Idegen utazók megfigyelései. Budapest, 1991

Keserü 1993: Keserü Katalin: Variációk a Pop Art-ra. Fejezetek a magyar művészetből 1950-1990.Budapest, 1993

Kiss 1993: Kiss Péter: Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig. Eger, 1993

MNL 1993-2004: Élesztős László – Rostás Sándor (főszerk.): Magyar nagylexikon. 19 kötet, Budapest, 1993-2004

Baji – Csorba 1994: Baji Etelka – Csorba László: Kastélyok és mágnások. Budapest, 1994

Gergely 1994: Gergely Mihály (szerk.): Művészetbarátok könyve III.: 1984-1993. Budapest, 1994

Kaposvári 1996: Kaposvári Gyula: Szolnoki képek, műgyűjtemények sorsa 1944-45-ben. In: Kaposvári Györgyi (szerk.): Varia Museologica. Dolgozatok a szolnoki múzeum gyűjtőterületéről.Szolnok, 1996, 481-489. o.

Horváth 1998: Horváth Hilda: Régvolt magyar kastélyok. Budapest, 1998

Mravik 1998: Mravik, László: The „Sacco di Budapest” and Depredation of Hungary 1938-1949. Works of Art Missing from Hungary as a Result of the Second World War. Preliminary and Provisional Catalogue. Budapest, 1998

Galavics – Mraz 1999: Galavics, Géza – Mraz, Gerda (szerk.): Von Bildern und anderen Schätzen.Tanulmányok, Köln – Weimar – Bécs, 1999

KMML 1999-2001: Fitz Péter (főszerk.): Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. 3 kötet, Budapest, 1999-2001

Fejős 2000: Fejős Zoltán (főszerk.): A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Budapest, 2000

Hankó 2000: Hankó József: Két évszázad a Wenckheim családdal. Gyula, 2000

Kovalovszky – Kovács 2000: Kovalovszky Márta – Kovács Péter: „Örülök, hogy itt lóghat.” Művészeti gyűjtemények Székesfehérvárott. Székesfehérvár, 2000

Pataki – Sümegi 2001: Pataki Gábor – Sümegi György (szerk.): Kortárs művészet múzeumi gyűjteményekben 1988-1999. Budapest, 2001

Söptei 2001: Söptei István: A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum ötven éve, 1951-2001. Sárvár, 2001

Szegi 2001: Szegi Pál: Játék és lelkiismeret. Válogatott írások. Válogatta, szerkesztette és bevezette: Széchenyi Ágnes. H. n., 2001

Zombori 2001: Zombori István (szerk.): Katolikus múzeumok és kincstárak Magyarországon.Budapest, 2001

András – Jakab – Szabó 2002: András János – Jakab Márta – Szabó Zsolt (szerk.): Torockói népművészet. Bukarest, 2002

Kovács – Kőhegyi 2002: Kovács Zita – Kőhegyi Mihály: Egy bajai orvos, dr. Aszalós Imre kortárs képzőművészeti gyűjteménye. In: Nagy Vera (szerk.): Dömötör János emlékkönyv.Hódmezővásárhely, 2002, 241- 266. o.

Lengyel 2002: Lengyel András (szerk.): A hagyomány szolgálatában. Történeti ismertető Szeged és Csongrád megye múzeumairól. Szeged, 2002

MMA 2002: Bodó Sándor – Viga Gyula (főszerk.): Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Budapest, 2002

Pintér 2002: Pintér János (szerk.): A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Budapest, 2002

Batári 2003: Batári, Ferenc: British Furniture in the Museum of Applied Arts, Budapest. In: Ernyey, Gyula (szerk.): Britain and Hungary. Contacts in Architecture, Design, Art and Theory during the Nineteenth and Twentieth Centuries. 3 kötet, Budapest, 1999-2005, 2. kötet (2003), 163-175. o.

Horváth 2003: Horváth László (szerk.): A Hatvanyak emlékezete. A 2001. szeptember 19-én, Hatvanban megrendezett tudományos konferencia kibővített anyaga. Hatvan, 2003

MAMÜL 2003-: Kőszeghy Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Budapest, 2003-

Mravik 2003: Mravik László: „...Hercegek, grófok, naplopók, burzsoák...”: Száz év magyar képgyűjtése. In: Kieselbach Tamás (szerk.): Modern magyar festészet 1892- 1919. Budapest, 2003, 10-33. o.

Balassa 2004: Balassa M. Iván (főszerk.): Magyarország múzeumai. 4. kiadás, Budapest, 2004

Bugár-Mészáros 2004: Bugár-Mészáros Károly: Romantikus kastélymúzeumok. Összművészeti bemutatásra esélyes romantikus stílusú kastélyok Magyarországon. In: Vadas Ferenc (szerk.):Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Budapest, 2004, 576-597. o.

Geskó 2004: Geskó Judit: A francia impres�- szionista és posztimpresszionista művészet gyűjtése Magyarországon 1918 előtt. In: Bodnár Szilvia és mások (szerk.): Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000. Budapest, 2004, 441-465. o.

Teleki 2004: Teleki Gábor: Teleki de Szék. A gróf széki Teleki család volt otthonai Erdélyben és Magyarországon. H. n., 2004

Virág 2004: Virág Judit: Senki többet? Harmadszor! Budapest, 2004

Barna 2005: Barna Gábor (szerk.): „…szolgálatra ítéltél…” Bálint Sándor emlékkönyv. Szeged, 2005

Basics 2005: Basics Beatrix és mások: Betlér és Krasznahorka. Az Andrássyak világa. Budapest, 2005

Nagy 2005: Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia tanulmánykötete, Körmend, 2005

Bessenyei 2005: Bessenyei József: A Nádasdyak. Budapest, 2005

Ébli 2006: Ébli Gábor: Magyar műgyűjtemények 1945-2005. Budapest, 2006

Horváth 2006: Horváth Hilda (szerk.): Egy magyar polgár: Ráth György és munkássága. Budapest, 2006

Polgár 2006: Polgár Árpád: Polgársors. Önéletrajzi regény. Budapest, 2006

Radványi 2006: Radványi Orsolya: Térey Gábor 1864-1927. Egy konzervatív újító a Szépművészeti Múzeumban. Budapest, 2006

Spengler 2006: Spengler Katalin: Műgyűjtők körében. In: Entz Sarolta – Fekete-Horváth Erika – Jánosi-Halász Rita (szerk.): Várfok Galéria 1990-2005. Budapest, 2006, 21-23. o.

Horváth 2007: Horváth Hilda: Gróf Pálffy János műgyűjteménye. Budapest, 2007

Ledényi – Nagy 2007: Ledényi Attila – Nagy Viktória (szerk.): Kortárs magángyűjtők. Budapest, 2007

Sisa 2007: Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon: a historizmus kora.Budapest, 2007

Szvoboda 2007: Szvoboda Dománszky Gabriella: A Pesti Műegylet története. A képzőművészeti nyilvánosság kezdetei a XIX. századi Pest-Budán. Miskolc, 2007

Takács 2007: Takács Gábor: Az újkori angol festészet és grafika gyűjtéstörténete Magyarországon.Szakdolgozat, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2007

Ébli 2008: Ébli Gábor: Műgyűjtés, múzeum, mecenatúra. Esettanulmányok a jelenkori magyar gyűjtéstörténetből. Budapest, 2008

Gulyás – Szeleczky 2008: Gulyás Judit – Szeleczky Ildikó: Gyűjtőszenvedély. Szentendre, 2008

Gyarmati 2008: Gyarmati, János (szerk.): Taking them back to my homeland… Hungarian Collectors – Non-European Collections of the Museum of Ethnography in a European Context. Budapest, 2008

Ledényi 2008/a: Ledényi Attila (szerk.): Kortárs magángyűjtők 2008. Budapest, 2008

Ledényi 2008/b: Ledényi Attila (szerk.): Magyar művészet külföldi magángyűjteményekben.Budapest, 2008

Fajcsák 2009: Fajcsák Györgyi: Kínai műgyűjtés Magyarországon a 19. század elejétől 1945-ig.Bibliotheca Hungarica Artis Asiaticae. Budapest, 2009

Gürtler – Kropf 2009: Wolfgang Gürtler – Rudolf Kropf (szerk.): Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Tagungsband der 28. Schlaininger Gespräche, 29. September – 2. Oktober 2008.Kismarton, 2009

Kozák 2009: Kozák Gábor (szerk.): Godot Galéria 1999-2009. Budapest, 2009

Kőszeghy 2009: Horváth Hilda és mások (szerk.): „Ingó műemlékek leltára” Dr. Kőszeghy Elemér gyűjtése alapján. DVD-ROM, 2 lemez, Budapest, 2009

Ledényi 2009: Ledényi Attila (szerk.): Kortárs magángyűjtők 2009. Budapest, 2009

Horváth 2010: Horváth Hilda: Stílus, szellem, tradíció. A történelmi Magyarország kastélyai.Várpalota, 2010

Ledényi 2010: Ledényi Attila (szerk.): Kortárs magángyűjtők 2010. Budapest, 2010

Rostás 2010: Rostás Péter: Mágnások lakberendezője. A Friedrich Otto Schmidt lakberendezőház története (1858-1919). Budapest, 2010

Spengler 2010: Spengler Katalin (szerk.): The Budapest Business Journal’s Contemporary Art 2010/2011. Budapest, 2010

Ébli 2011: Ébli Gábor: Hogyan alapítsunk múzeumot? Tanulmányok a művészet nemzetközi intézményrendszeréről. Budapest, 2011

Ledényi 2011: Ledényi Attila (szerk.): Kortárs magángyűjtők 2011. Budapest, 2011

Szabó – Zombori 2011: Szabó Tamás – Zombori István (szerk.): Giorgio Vasari 1511-1574. A szegedi Angyali üdvözlet festője születésének 500. évfordulója alkalmából. Szeged, 2011