Kérjük válasszon!

 

Festmények

 

Fotográfia

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - Elektronikus kereskedelem (webshop)

A Kieselbach Galéria Webshop Általános Szerződési Feltételei

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 5. ) mint Szolgáltató Webshopjára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Weboldalnak (a továbbiakban Weboldal), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Ön a Weboldal használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Szolgáltató adatai

 Cégnév: Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 5.

Adószám: 12483282-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-688492

Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

Üzlet telefonos elérhetősége: +36 1 269 31 48

Elektronikus elérhetőség: gallery@kieselbach.hu

Szerződés nyelve: magyar

 

 1. Értelmező rész

Weboldal

Szolgáltató weboldala a www.kieselbach .hu domain név alatt érhető el. A weboldal főmenűjén keresztül az alábbi online tartalmak érhetőek el.

a./ Aukció
A Kieselbach Galéria rendszeresen szervez aukciókat. Ebben a menüpontban az aktuális és a már lebonyolított aukciók tételeiről kaphat részletes információt. Az aukciós részen keresztül aukciós tétel vásárlása, megrendelése nem lehetséges. Vásárlási szándéka telefonon vagy személyesen oldható meg.

 

b./ Webshop
A Kieselbach Galéria webshop tartalma webshop jellegű szolgáltatást biztosít. A webshop jelleg a kiterjed a műalkotások digitális fotóinak megtekintésére, illetve a kiválasztott műalkotás megrendelésére. A megrendeléssel Vásárló kifejezi a vásárlási szándékát, elindítja a folyamatot, de a vásárlás folyamatát nem zárja le. (A vásárlási folyamatot lásd a x.x. pontban.) A www.kieselbach.hu oldalon, csak a webshop menüpontban lehetséges műalkotás vásárlása.

 

c./ Művészek,alkotások
A Kieselbach Galéria elkötelezett híve és támogatója a magyar képzőművészetnek. Ennek érdekében azokat a művészeket és alkotásokat, amelyekkel kapcsolatba került külön szekcióba gyűjtve tudástárat hozott létre, így azok kutathatók és megismerhetők.

 

d./ Kiállítások
            A Kieselbach galéria kiállításainak digitális tájékoztatója

 

e./ Festményértékbecslés

A KieselbachGaléria lehetőséget biztosít festményeinek ingyenes értékbecslésére, eredetiségük megállapítására. A Kieselbach Galéria több évtizedes gyakorlattal rendelkező szakemberei árajánlatot adnak minden digitálisan beküldött festményre, grafikára, szoborra és egyéb műtárgyra.

 

f./ Könyvek
A Kieselbach Galéria rendszeresen jelentett meg művészethez szórósan kapcsolódó könyveket. A menüpontban ezek érhetőek el, illetve rendelhetők meg. A Kieselbach Galéria által megjelentetett könyvek egy része digitálisan és ingyenesen elérhetők.

 

g./ Hírek

A Hírek menüpontban napra kész információkhoz juthat a látogató a Kieselbach Galéria és weboldallal kapcsolatban.

 

h./ Rólunk

A Rólunk menüpont alatt a Kieselbach Galéria működéséről, történetéről kaphat információkat.

 

Szolgáltató

Jelen ÁSZF-ben Szolgáltató a www.kieselbach.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, a Kieselbach Galéria.

Kereskedő

Jelen ÁSZF-ben Kereskedő, minden olyan jogi és természetes személy, aki életvitelszerűen kereskedik műalkotásokkal.

Eladó

Jelen ÁSZF-ben Eladó minden jogi és természetes személy, aki műalkotást értékesít.

Ügynöki tevékenység

Jelen ÁSZF-ben ügynöki tevékenységnek tekintjük, azt a szolgáltatást, amelynek segítségével Eladó az Ügynök segítségével Vevőt talál műalkotására.

Ügynök

Az a jogi vagy természetes személy, aki ügynöki tevékenységet folytat.

Vevő

Az a jogi vagy magánszemély, aki műalkotást, könyvet vagy katalógust vásárol a Kieselbach Galériától.

Látogató

Az a természetes személy, aki a www.kieselbach.hu oldalát internet böngészővel megnyitotta, az oldal tartalmát böngészi, de nem regisztrált az oldalra.

Regisztrált felhasználó

Minden olyan személy, aki a www.kieselbach.hu oldalon az adatait megadva regisztrált. A vásárlás minden esetben regisztrációhoz kötött.

Vásárlás

Minden olyan tevékenység vásárlásnak minősül, amely tevékenység a www.kieselbach.hu weboldalon indított és fizetéssel lezárt megrendelés.

Megrendelés

Minden olyan tevékenység megrendelésnek amelyet regisztrált, bejelentkezett felhasználó indított, és a tevékenység folyományaként a www.kieselbach.hu weboldal kosarába helyezett és azt lezárta a megrendelés gombbal. Az ilyen típusú tevékenység az oldalon mindaddig megrendelésnek minősül, amíg a megrendelt műalkotás teljes vételára rendezésre nem kerül.

Kosár

A www.kieselbach.hu weboldal azon funkciója, amely összegyűjti a kiválasztott és megrendelni kívánt termékeket, ahol a Regisztrált Felhasználó a megrendelés előtt áttekintheti a kosárba tett termékeket, azok közül törölhet, illetve törölheti a kosár teljes tartalmát. A kosárba helyezés semmilyen kötelezettséggel nem jár a Regisztrált Felhasználó felé.

Műalkotás

Minden olyan termék, amely megrendelhető a www.kieselbach.hu weboldalon, de nem tartozik a Kieselbach Galéria által forgalmazott könyvek és katalógusok közé.

Fotó

Fotónak nevezünk minden olyan digitális termék illusztrációt, amely bemutatja az Kieselbach Galéria műlakotásait, könyveit, katalógusait. A fotó nem azonos a fotográfiával.

 

Fotográfia

A www.kieselbach.hu oldal fotográfiának nevez minden olyan műalkotást, amely fotótechnikai eljárással jött létre. A fotográfia nem azonos a fotóval. (Lásd: fotó)

Termék

A www.kieselbach.hu oldal megtalálható, értékesítésre szánt tárgy: műalkotás, könyv, katalógus.

 

 1. Általános rendelkezések 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldalon használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Weboldalon felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Weboldalban való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra. 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Weboldal felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át.

 1. Regisztráció

 A Webshop tartalmának jelentős része elérhető bárki számára regisztráció nélkül, a megrendelésnek és a vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció, valamint a számlázási adatok megadása.

A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére:

- Teljes név;

- E-mail cím;

- Jelszó,

A Számlázási adatok megadásánál a következő adatokat kell megadni:

 • Számlázási név vagy cégnév
 • Számlázási cím
 • Telefonszám
 • Cég esetében a cég adószáma

Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Önt a regisztráció sikeréről. Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni a www.kieselbach.hu oldalon. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

 

 1. Rendelés menete

1) A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezést követően a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyőn. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a kosárba helyezett termékek listáját a Webshop jobb felső sarkban található „Kosár” gombra kattintva, a megjelenő felületen tekintheti át a rendelést.

2) Ha mindent rendben talált a kosarában, akkor a „Tovább” gombra kell kattintania. A megjelenő felületen választhatja a megjelenő az átvételi és a fizetési módot.

3.) Ha mindent rendben talált, akkor újra a „Tovább” gombra kell kattintania. A megjelenő felületen választhatja ki számlázási és szállítási címet értelemszerűen kitöltve.

4.) A „Tovább” gombbal elérkezik a Megrendelés összefoglaló oldalára, ahol még egyszer ellenőrizheti a megadott paramétereket.

5.) A „Tovább” gomb megnyomásával befejezi a Megrendelést.

Amennyiben Ön a megrendelés leadását követően változtatni szeretne a rendelésen (pl. termékeket hozzáadni, esetleg törölni szállítási címet, címet módosítani), az elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Több, mint 1 munkanappal a rendelést követően a Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés menet közben történő módosítására.

A megrendelések leadása a Kieselbach.hu webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.kieselbach.hu webcímen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

A megrendelés összegző oldalon "Tovább" gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezést, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar, de egyedi beállítást követően szerződéskötés angol nyelven is lehetséges. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A Kieselbach.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

 Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 1. A megrendelések feldolgozása

 A megrendelések feldolgozása legkésőbb a rendelés leadását követő munkanapon 17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

 1. Termékek vételára

Webshopban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az Kieselbach Galéria munkatársai adnak tájékoztatást. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 1. Fizetési módok

 Ön a következő fizetési módok közül választhat:

 • Fizetés az áru átvételekor
 • Banki átutalás
 • Bankkártyás fizetés

 

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mail vagy telefonos visszahívás útján visszaigazolja az Ön részére. Ha Ön rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazolást. E visszaigazolás a Szolgáltató részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ön között.

 A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az alkotások egy része kereskedő partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner eláll az alkotás eladásától, a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

 

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

 

 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 A szerződésre Magyarország joga irányadó.

 1. Jogszavatosság

 

A Kieselbach Galéria, minden általa értékesített műalkotáshoz eredetiség igazolást állít ki.

 1. Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

 Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

 A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

 

A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni az elállási jogát, feltéve hogy a Szolgáltató az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

 1. Panaszkezelés

 A vásárló a Webshopnak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webshop ügyfélszolgálati címével:

 E-mail: gallery@kieselbach.hu

Levelezési cím: 1055 Budapest Szent István krt. 5.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

 A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára: 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Kieselbach Galéria (1055. Budapest, Szent István krt.5.) adatkezelő által a www.kieselbach.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email-cím

   
 2. Felelősség

Ön a Webshopat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webshopban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 

 

Budapest, 2017. 12. 18.