Please choose!

 

Paintings

 

Photography

Szőnyi István(Dunakanyar – Zebegény – otthon – család)

edited by: Kieselbach Tamás

Publisher:  Kieselbach Galéria Kereskedelemi Kft.

Publication: Budapest

Az óriás könyv 

Gigantikus könyvóriás született a Kieselbach Galéria műhelyében. Három kötet, amitől leszakad a szatyor füle. 

14,2 kg művészet

14,2 kg összsúlyú művészeti monográfia. A Szőnyi István munkásságát bemutató három kötetes monográfia páratlan a magyar művészet történetében. Miért kell egy könyvnek ilyen „túlzó” méretet öltenie? Miért olyan nehéz, hogy alig lehessen hazacipelni, hogy alig lehessen forgatni? Azért, mert valahol helyet kellett kapnia a 4577 reprodukciónak, hogy egy gazdag és termékeny magyar festői életmű a maga elérhető teljességében mutatkozhasson be. A könyvolvasók pedig – legyenek otthon vagy egy könyvtárban – minél több műalkotás tudjanak megcsodálni részletgazdag, egész oldalas reprodukción, az apró képecskék helyett.

Mi az az oeuvre-katalógus?

Az „oeuvre” a francia ’mű’ jelentésű szóból ered, de a képzőművészetben ennél többet is jelenthet: a teljes életművet. Az oeuvre-katalógus egy-egy festő vagy szobrász életmű-katalógusa, benne van az összes fellelhető, beazonosított alkotása, őrizzék egy múzeumi raktár mélyén vagy egy távoli magángyűjteményben. A művészettörténészek számára az oeuvre-katalógus olyan, mint az irodalmárok számára a teljes kritikai életműkiadás. De miközben az Ady- vagy József Attila-összes számos könyvespolcon ott lapul, a magyar festők oeuvre-katalógusaiból alig készült el egy-kettő. Ötvenéves aprócska füzetekből, ugyanazt a száz reprodukció ismétlő vékonyka albumokból ismerjük a leghíresebb magyar művészek életművének többségét. A Kieselbach Galéria nagy szabású vállalkozása rá akarja irányítani a figyelmet az oeuvre-katalógusok fájó hiányára. Ezért készítette el – Kieselbach Tamás szerkesztésével, számtalan kiváló szakember bevonásával – Szőnyi István életműkatalógusát, a teljes oeuvre bemutatásával, egy izgalmas tanulmánykötettel és két külön képkötettel. A magyar művészeti könyvkiadásban páratlan léptékű vállalkozás eredménye: 3 kötet, 17 tanulmány, 4577 reprodukció, 1720 oldal, 450 dokumentumfotó. Össztömege (tokkal együtt): 14,2 kg.

Ilyen méretű monográfiákkal és oeuvre-katalógusokkal sok-sok művész büszkélkedhet a világ szerencsésebb országaiban, de a magyar művészet történetében hasonló léptékű mű nem született eddig. A három kötetes Szőnyi nem csak egy nagy munka végterméke, hanem prototípus is a jövő hasonló hazai kiadványai számára.

Miért épp Szőnyi?

Márai Sándor szerint Szőnyi különleges életműve a magyarsághoz és a világhoz szól: „Elmondott rólunk a világnak és mimagunknak valamit, amit örökké érzünk, de csak ritkán tudunk kimondani.” Ideális választás egy modell-értékű életműmonográfiához, hiszen Szőnyi a 20. századi magyar festőművészet megkerülhetetlen nagy mestere. Finom színharmóniákra épülő látványfestészetét kortársai a férfilíra francia képviselőjéhez, Bonnard-hoz hasonlították. Kállai Ernő szavaival élve „a szelíd életharmóniák festője” volt. A Dunakanyar különleges szépségű települését, Zebegényt ő tette művészeti központtá. A műterme kertjéből elé táruló csodálatos látvány a magyar tájképfestészet gyöngyszemeit ihlette. Főiskolai tanárként több nemzedéknyi festőt oktatott, akik mind – köztük Keserü Ilona vagy Reigl Judit – felnéztek rá művészi kvalitása és etikai tisztasága miatt. A Kieselbach Galéria egy nagy szabású életmű-kiállítással tiszteleg a mester munkássága előtt, a három kötetes tanulmánygyűjtemény és életmű-katalógus megjelenése alkalmából.

Világhírű művésztanítványai dicsérték szakmai és emberi kiválóságát. Hálás növendékeinek egyike, Reigl Judit így írt róla önéletírásában: „Tanárom, Szőnyi tulajdonképpen nem tanított, csak felügyelt a munkámra. Soha semmit nem javított, csak megbírálta a képet. Nagyon jól.” A fiatal Keserü Ilona az ötvenes évek szocreáltól uralt sötét éveiben járt Szőnyi freskóosztályába. Mesterére így emlékezett vissza: „Szőnyinél szerettem volna továbbtanulni, mert ő volt a nagy mester.”

Részlet Kieselbach Tamás könyvhöz írt előszavából:

„Szőnyi az egyik, ha nem a legkíváncsibb, legérzékenyebb szemű magyar festő: mintha minden pillanatban arra vadászna, hogy az elé kerülő látványból mit és hogyan lehet képpé formálni. Éppen ezzel az örökös figyeléssel, a látvány birtokba vételével, az egyszerű dolgokra való rácsodálkozás képességével magyarázható, hogy nála szebben és mélyebben senki sem ragadta meg a létezés örömét. Ebben is Bonnard-ra emlékeztet. Ha valaki nem áll ellen, ha hagyja magát »átölelni« ezzel a végtelenül kulturált festészettel, az kimeríthetetlen élményforrásra talál benne. Sokszor tapasztaltam mások otthonában járva, hogy egy szép Szőnyi-festménynek olyan aurája van, amely megemeli, megnemesíti a környezetét. Az élet harmóniáját kifejező képek látszólagos eseménytelensége mögött fantasztikus gazdagság rejlik. A meglepő kivágatok, a váratlan színtalálkozások, a pontosan megkomponált foltrendszer, és mindenekfelett a hangulatok és érzések képpé formálásának utánozhatatlan finomsága megunhatatlanná teszik az életművet. Ezt a gazdag világot akartam bemutatni ebben a könyvben.”

Részlete a könyv fülszövegéből: 

„A kötet szerkesztője, Kieselbach Tamás művészettörténészként, gyűjtőként és műkereskedőként az elmúlt évtizedek alatt alaposan feltérképezte a Szőnyi-képek lelőhelyeit: múzeumi raktárak, hazai és külföldi magángyűjtemények szisztematikus átvizsgálása után, több ezer reprodukció elkészítését követően foglalta három kötetbe ezt a kimeríthetetlen életművet. A szerkesztő a korszak elismert kutatóit kérte fel, hogy az általa felvetett témákat tudományos igénnyel, de könnyen befogadható formában tárják az olvasók elé. Alapos áttekintések és izgalmas »kis színesek« követik egymást a tartalomjegyzékben, így mindenki találhat magának kedvére való témát. Magyarország egyik legszebb tája, a megtalált zebegényi otthont övező Dunakanyar éppen úgy megelevenedik a tanulmányok és a képek által, mint a két világháború közötti magyar társadalom, a legjelentősebb műgyűjtők kávéházi asztala, az intim otthon-képek és a monumentális freskómegrendelések sora, az ötvenes évek kéretlen támogatói, Kádár János és Aczél György, vagy éppen a világhírűvé váló festőtársak és tanítványok Amrita Sher-Giltől a Párizsban karriert csináló Reigl Juditig és Hantai Simonig. A 20. századi magyar történelem drámai eseményei, az első és a második világháború, a vészkorszak és 1956 Szőnyi és családtagjai élettörténetein keresztül sejlik fel a kötet lapjain. A monumentális összefoglaló munka legfontosabb hozadéka a szinte kimeríthetetlen, az életmű minden apró részletébe betekintést adó képanyag, amelyet a szerkesztő friss szemmel, 21. századi attitűddel rendezett el egy új, különleges izgalmakat rejtő vizuális narratíva mentén.” 

Szőnyi István

Dunakanyar – Zebegény – otthon – család

Szerkesztő: Kieselbach Tamás

2023, Kieselbach Galéria, Budapest

We are looking for high quality works of the selected artists for immediate purchase.

Details

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay informed about upcoming auctions, exhibitions, and newly arrived works of art.

Step-by-step

We are making Hungarian painting world famous!